Τα επαγγέλματα του ψυχολόγου και του ψυχοθεραπευτή διέπονται από κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, στους οποίους κάθε επαγγελματίας οφείλει να συμμορφώνει την πρακτική του. 

Βασικός στόχος των κανόνων αυτών είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που απευθύνονται στον ψυχολόγο ή τον ψυχοθεραπευτή.

Επίσης, οι κανόνες αυτοί έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών του ψυχολόγου και του ψυχοθεραπευτή, διασφαλίζοντας ότι ο επαγγελματίας διαθέτει επαρκείς γνώσεις και τις εφαρμόζει με εντιμότητα και επίγνωση.

Μπορείτε να δείτε τους κώδικες δεοντολογίας και ηθικής στους οποίους υπόκειται η επαγγελματική πρακτική μου εδώ : 


Κώδικας δεοντολογίας Ψυχολόγων (ΦΕΚ 2344, τ. Β΄, 18-6-2019

Κώδικας δεοντολογίας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

Μετα-κώδικας ηθικής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Ψυχολόγων

Κώδικας δεοντολογίας Ελληνικής Εταιρίας Συστημικής Θεραπείας

Κώδικας δεοντολογίας Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος