Ατομική θεραπεία - συμβουλευτική    Γονείς        

  • Παρέχονται ειδικές τιμές σε φοιτητές και ανέργους
  • Υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεδριών, μέσω Skype, για άτομα που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες πρόσβασης στο γραφείο μου