Ατομική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική 

 

Τα αιτήματα των ανθρώπων που επιλέγουν να μπουν στη διαδικασία της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας είναι πολυποίκιλα.

Ενδέχεται να αφορούν σε κάποια συμπτώματα ψυχικά και ψυχοσωματικά ή σε δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιος στον τομέα των σχέσεων, της επαγγελματικής ζωής του ή της προσωπικής του ανάπτυξης. Επιπλέον, το άτομο μπορεί να χρειάζεται υποστήριξη για να διαχειριστεί μία περίοδο κρίσης της ζωής του και να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που αυτή ενέχει.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τους λόγους που ωθούν τον άνθρωπο να απευθυνθεί στον ψυχολόγο εδώ.

Κάθε συνεδρία διαρκεί μία ώρα. Στη διάρκεια των πρώτων συνεδριών, ο ειδικός διερευνά το αίτημα και την προσωπική ιστορία του ατόμου και διαμορφώνει μαζί με το θεραπευόμενο τους θεραπευτικούς στόχους. Βάσει των θεμάτων που εντοπίζονται και των στόχων που τίθενται, καθορίζονται, από κοινού με τον ενδιαφερόμενο, η συχνότητα και ο αριθμός των συνεδριών που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν.

Η διαδικασία της συμβουλευτικής αποτελεί μία βραχεία παρέμβαση και ενδείκνυται για όσους χρειάζονται υποστήριξη για να διαχειριστούν συγκεκριμένα θέματα και δυσκολίες που αφορούν στο εδώ και τώρα. Συχνά, η συμβουλευτική αποτελεί την πρώτη φάση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

Η ψυχοθεραπεία είναι μία μακράς διάρκειας διαδικασία, μέσω της οποίας ο άνθρωπος αποκτά βαθύτερη γνώση και μπορεί να κάνει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που σχετίζεται με τον εαυτό του και με τους άλλους και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή γενικότερα.