Συμβουλευτική γονέων 

 

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους ως προς το γονεϊκό τους ρόλο και να πάρουν υποστήριξη για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Μέσω της διαδικασίας της συμβουλευτικής, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να :


  • Βελτιώσουν τη σχέση και την επικοινωνία με τα παιδιά τους
  • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες υγιούς και μη βίαιης οριοθέτησης
  • Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και τη συναισθηματική αυτονομία των παιδιών
  • Να διαχειριστούν ενδοοικογενειακά θέματα και δυσκολίες όπως συγκρούσεις, διαζύγιο, αδελφικές σχέσεις, σχέσεις με τους παππούδες 
  • Να υποστηρίξουν τα παιδιά τους όταν αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε θέματα άγχους, σχολικής επίδοσης, σχέσεων με συνομηλίκους, εκφοβισμού, κατάχρησης του διαδικτύου