Θεραπεία - συμβουλευτική ζεύγους

 

Απευθύνεται σε ζευγάρια που βιώνουν δυσκολίες στη σχέση τους. 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, τα ζευγάρια βοηθούνται να ανακαλύψουν πώς δομείται η μεταξύ τους σχέση, τι ρόλους παίρνει ο κάθε σύντροφος και με ποιον τρόπο αλληλεπιδρούν. 

Εντοπίζοντας από ποια χαρακτηριστικά της σχέσης τους πηγάζει η δυσκολία που αντιμετωπίζουν, τα ζευγάρια μπορούν να επιλέξουν να οικοδομήσουν λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας έτσι ώστε να ενισχύσουν τη μεταξύ τους σύνδεση.

Μέσω της διαδικασίας της συμβουλευτικής, οι σύντροφοι έχουν τη δυνατότητα να :

-      Βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν, να εκφράζονται και να ακούν το σύντροφό τους 

-      Διαχειριστούν διαφωνίες και συγκρούσεις

-      Διαχειριστούν κρίσιμες φάσεις τις κοινής τους πορείας